Aktualności

Komunikaty o stężeniu pyłku roślin w atmosferze Polski w 2019 roku dostępne są w serwisach internetowych i aplikacjach na urządzenia mobilne:  

 

  

oraz w Serwisie Alergologicznym www.alergen.info.pl  i na FB/alergen 

Jednocześnie pragniemy ostrzec przed komunikatami, które nie są podpisane. Najczęściej przygotowane są na podstawie danych z poprzednich lat, zawartych w kalendarzach pylenia roślin. Takie komunikaty mogą wprowadzać w błąd. Różnice w terminach rozpoczęcia, szczytu i zakończenia sezonu pylenia (szczególnie drzew) mogą dochodzić w poszczególnych latach do 14-45 dni.  Korzystajcie z tylko z autoryzowanych (przez krajowe instutucje) komunikatów pylenia. Sprawdź kto dostarcza dane i kto odpowiada za komunikaty z których korzystasz. Żaden z zagranicznych serwisów pogodowych nie posiada dostępu do kompletnych danych z punktów pomiarowych z Polski (jak powstają ich prognozy pylenia ??).