o komunikatach

Uwaga, w internecie (m. in. na dużych portalach, które dotąd wydawały się być wiarygodnymi źródłami informacji) pojawiły się niepodpisane prognozy pogody dla alergików, w który podawane są informacje o poziomie stężenia pyłku poszczególnych roślin.

Jeśli komunikaty są niepodpisane (nieautoryzowane), najprawdopodobniej przygotowywane są na podstawie danych archiwalnych (najprawdopodobniej kalendarzy pylenia roślin) i aktualnej prognozy pogody.

Takie prognozy znacząco dobiegają od pomiarów rzeczywistych i prognoz opracowywanych na podstawie pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzonych z wykorzystaniem aparatury pomiarowje typu Hirsta i/lub półautomatycznych i automatycznych stacji pomiarowych. 

 

W związku z powyższym wszystkim lekarzom i chorym cierpiącym na alergię zalecamy szczególną ostrożność w podejmowaniu decyzji terapeutycznych na podstawie nieautoryzowanych prognoz. Wszystkie kalendarze pylenia roślin oraz prognozy opracowane przez nasz Ośrodek są zawsze podpisane "dane: Ośrodek Badania Alergenów Srodowiskowych" lub "dane: OBAS".

Lokalne komunikaty opracowywane przez samodzielone punkty pomiarowe (zwykle prowadzone przez duże ośrodki medyczne lub uniwersytety) też zawsze są podpisane. Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o. o. prowadzi pomiary stężenia aeroalergenów (pyłek roślin i spory grzybów) w atmosferze większych miast Polski (punkty stacjonarne z wykorzystaniem aparatów typu Hirsta firm Lanzoni i Burkard, oraz z wykorzystaniem półautomatycznych i automatycznych analizatorów ziaren pyłku roślin i spor grzybowych), oraz w mniejszych miejscowościach - doraźnie, przy wykorzystaniu mobilnych aparatów. Prognozy opracowywane są, jedynie dla całych regionów (dla 9 regionów Polski) lub dla dużych aglomeracji.

Nasze dane przekazujemy dane do centrali Europejskiego Systemu Monitoringu Aeroalergenów (EAN - European Aeroallergen Network).

Zobacz jak prowadzone są pomiary stężenia pyłku w innych krajach. (film BBC)