o komunikatach

Uwaga, w internecie (m. in. na dużych portalach, które dotąd wydawały się być wiarygodnymi źródłami informacji) pojawiły się niepodpisane prognozy pogody dla alergików w który podawane są informacje o poziomie stężenia pyłku poszczególnych roślin.

Jeśli komunikaty są niepodpisane (nieautoryzowane), najprawdopodobniej przygotowywane są na podstawie danych archiwalnych (najprawdopodobniej kalendarzy pylenia roślin) i aktualnej prognozy pogody.

Takie prognozy znacząco dobiegają od pomiarów rzeczywistych i prognoz opracowywanych na podstawie pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzonych z wykorzystaniem aparatury pomiarowje typu Hirsta. W w/w prognozach prezentowane jest też stężenie pyłku roślin dla miast, w których nigdy dotychczas nie były prowadzone pomiary stężenia pyłku roślin.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na umieszczenie większości aparatów pomiarowych w dużych aglomeracjach miejskich, aktualnie nie ma technicznych możliwości przygotowania wiarygodnych prognoz dla małych miast (możliwe jest jedynie przygotowanie prognoz dla dużych miast gdzie jest zainstalowana aparatura pomiarowa oraz orientacyjnych prognoz dla całych regionów. 

W związku z powyższym wszystkim lekarzom i chorym cierpiącym na alergię zalecamy szczególną ostrożność w podejmowaniu decyzji terapeutycznych na podstawie nieautoryzowanych prognoz. Wszystkie kalendarze pylenia roślin oraz prognozy opracowane przez nasz Ośrodek są zawsze podpisane "dane: Ośrodek Badania Alergenów Srodowiskowych" lub "dane: OBAS".

Lokalne komunikaty opracowywane przez samodzielone punkty pomiarowe (zwykle prowadzone przez duże ośrodki medyczne lub uniwersytety) też zawsze są podpisane. Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o. o. prowadzi pomiary stężenia aeroalergenów (pyłek roślin i spory grzybów) w atmosferze większych miast Polski (punkty stacjonarne), oraz w mniejszych miejscowościach - doraźnie, przy wykorzystaniu mobilnych aparatów. Prognozy opracowywane są jednak, jedynie dla całych regionów (najczęciej dla 9 regionów Polski) lub dla dużych aglomeracji.

Nasze dane przekazujemy dane do centrali Europejskiego Systemu Monitoringu Aeroalergenów (EAN - European Aeroallergen Network).

Zobacz jak prowadzone są pomiary stężenia pyłku w innych krajach. (film BBC)